De crisi en crisi

De crisi en crisi

En el document “De crisi en crisi: Anàlisi de l’evolució turística a Mallorca en situacions de crisi internacional i propostes per a una sortida a l’actual”,  Jaume Garau Salas, president