La Fundació Iniciatives del Mediterrani és una organització no governamental i independent, amb vocació de presència local i internacional, que treballa en favor de la responsabilitat mediambiental, cultural i econòmica de les Illes Balears.

MISSIÓ

En favor d’un desenvolupament sostenible per a les Illes Balears, impulsant accions per a conèixer millor els problemes i desafiaments que ens afecten, així com per a investigar diferents solucions amb l’objectiu d’avançar cap a unes illes més equilibrades. Tot això en col·laboració amb entitats afins d’aquí i d’altres llocs del Mediterrani.

VISIÓ

La nostra visió de futur és participar a aconseguir que les Illes Balears siguin un territori equilibrat, en termes culturals, naturals i socials, on la iniciativa ciutadana, l’empresa privada i les entitats públiques contribueixin a la conservació i restauració dels seus valors ambientals i socials.

OBJECTIUS

Entre els objectius de la Fundació Iniciatives del Mediterrani, es troben:

  • Estudiar l’evolució de les Illes Balears al llarg de la seva història, especialment en l’època contemporània, i realitzar propostes per a un desenvolupament favorable per als seus residents i per als visitants.
  • Impulsar iniciatives en favor de la conservació del patrimoni sociocultural i natural de les Illes balears.
  • Promoure i ordenar el coneixement de la realitat actual i la història de les Illes Balears, en totes les seves dimensions, i difondre’l a la societat.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, des de la Fundació Iniciatives del Mediterrani es dóna suport a diferents iniciatives i a entitats amb objectius afins, com les associacions Palma XXI, Tramuntana XXI i Pla de Mallorca XXI, que comparteixen visió amb la Fundacio Iniciatives del Mediterrani. 

Junta directiva

Jaume Garau i Salas

President

Joe Holles 

Secretari

Maria Isabel Goiri Lartitegui

Vocal

Bruno Entrecanales

Vocal

Marlene Albaladejo Ramis

Vocal